10 oct. 2021

Nimic nou sub soare!


,,DUDUIA”, AMANTA REGELUI CAROL II, ,,PIAZA REA” A ROMÂNIEI ŞI SERVICIUL EI DE INFORMAŢII

Elena Lupescu, figură principală a camarilei regale

Iuliu  Maniu  i-a cerut insistent lui Carol, după sosirea acestuia în ţară, atât prin V. Madgearu, cât şi personal, să rupă orice legătură cu Elena Lupescu şi să respecte Constituţia din 1923.  El a încercat să-l determine pe prinţ să nu admită  revenirea  în  ţară  a  Elenei  Lupescu  şi  să  fie  de  acord  cu  refacerea căsniciei  cu  principesa  Elena,  mama  lui  Mihai.  

Carol  nu  şi-a  luat  nici  un angajament  formal,  dar  a  continuat  consultările  cu  diferiţi  oameni  politici, printre care şi cu unii naţional-ţărănişti, care au fost de acord cu proclamarea sa 

ca rege. Neputând realiza un acord asupra constituţionalităţii problemei, Iuliu Maniu  şi-a  prezentat  demisia  în  seara  de  7  iunie  1930.  S-a  constituit  un  alt guvern naţional-ţărănesc, condus de Gh. Mironescu, care a realizat restauraţia din 8 iunie 1930. 

La 12 august 1930, Elena Lupescu revenea în ţară cu paşaport fals  (de altfel  şi  Carol revenise  în  România tot cu un paşaport fals).  Iuliu Maniu i-a cerut lui Carol al II-lea să ordone expulzarea ei peste graniţă, dar Carol a negat că ar avea cunoştinţă despre revenirea în ţară a Elenei Lupescu şi a cerut un răgaz de gândire. De fapt chiar regele o rechemase în ţară pe Elena Lupescu, iar cei  doi  s-au  înconjurat  de  o  camarilă  fără  scrupule  din  care  unii  urmăreau  o îmbogăţire  rapidă,  iar  alţii  erau  în  slujba  unor  interese  străine  ţării.  Personajul central al camarilei regale a fost Elena Lupescu, cunoscută în epocă prin apelativele „Duduia”, „Domniţa”, „Femeia Nefastă” sau „Geniul răului”. 

Între  anii  1934-1938  acest  grup  de  interese  a  pregătit  terenul  pentru instaurarea  dictaturii  regale,  fapt  confirmat  şi  de  existenţa  unui  serviciu  de informaţii  neoficial, condus de Ion Pitulescu, directorul Poștei, care avea misiunea  de  a  prezenta  toate  informaţiile  obţinute  nu  regelui  Carol,  ci  chiar Elenei Lupescu. 

Inspectoratul General al Jandarmeriei şi Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale aveau cunoştinţă despre existenţa structurii  care  o  informa  pe  Elena Lupescu în legătură cu activitatea unor personalităţi şi partide politice, precum și a unor publicaţii nemulţumite de influența  pe  care  ea  o  avea  asupra  regelui Carol al II-lea.

Un „raport informativ” de senzaţie

,,Unul dintre cele mai importante rapoarte transmise Elenei Lupescu, din data  de  1  decembrie  1934,  ajuns în posesia Poliţiei şi Jandarmeriei,  cuprindea informaţii despre personalităţile politice care luptau pentru înlăturarea Elenei Lupescu din viața regelui şi a tării. În partea a doua a raportului se făceau referiri la guvern şi la diferite partide politice din ţară potrivnice prezenţei Elenei Lupescu în preajma regelui Carol  al  II-lea.  Se analiza situaţia guvernului condus de Gh. Tătărăscu, modul de comportare  a  acestuia  faţă  de  rege  şi  de  Elena Lupescu,  precum  şi  „atitudinea ostilă”  a partidelor politice faţă de influenţele exercitate de aceasta asupra regelui. 

Ultima parte a raportului conţinea relatări cu privire la atitudinea „presei române”  faţă  de  Elena  Lupescu.  Se  preciza  că  toţi  gazetarii  de  seamă  erau pătrunşi  de  o  adâncă  repulsie  faţă  de  Elena  Lupescu,  supranumită  „geniul răului”. În raport se mai arăta că ziarele „Cuvântul”, „Calendarul” şi „Dacia” strângeau date pentru un material „senzaţional”  contra d-nei  Lupescu  ce  urma să fie publicat după ridicarea cenzurii şi a măsurilor excepţionale. 

Prezentăm mai jos conținutul acestui document: 

Înaltă Doamnă, 

În popor s-a încredinţat ideea că M. S. Regele are intenţiunea francă de a se despărţi de Dvs. Dar nu poate realiza acest lucru pe cale directă, din cauza  ameninţărilor  ce  Dvs.  exercitaţi  asupra  M.  Sale  bazată  pe  acte  ale trecutului,  care  n-ar conveni Suveranului să fie cunoscute, fiindcă atunci s-ar periclita existenţa Tronului Său. Totuşi se spune de către opinia publică că M. Sa va ajunge la realizarea acestui fapt pe cale indirectă prin intenţiunea ce are de a vă arunca în braţele lt. colonel adjutant Udereanu. 

Asupra acestui punct opinia publică vine cu date şi spune că D-stră l-aţi vizitat acasă pe acest ofiţer şi că legătura Dvs. cu acesta ar avea ca rezultat o căsătorie pe care Suveranul o încurajază şi o doreşte. În afară de acest fapt pentru distrugerea legăturilor dintre M.S. Regele şi Dvs. lucrează şi Duşmanii Dvs.2 

Redăm mai jos din activitatea lor câteva fapte care denotă acest lucru. 

Domnul N. Titulescu - se dovedeşte din zi în zi că devine un element tot mai periculos M. Sale după cum vom arăta în altă parte a raportului de faţă şi D-sa continuă să constituie şi pentru Dvs. duşmanul de moarte. În surdină şi pe căi subtile lucrează la distrugerea Dvs. atât în ţară cât şi în străinătate. În ţară încurajează în mod direct şi indirect pe acei care duc campanii contra Dvs., întreţine spiritul clevetitor şi prin oamenii devotaţi D-sale  pe  care  căutăm să-i descoperim lansează ştirile cele mai defăimătoare la adresa Dvs. Prin „Biroul de Informaţii” din ţară care este sub directa conducere a D-lui Savel Rădulescu, cât şi prin intermediul altor birouri de informaţii despre care ne vom ocupa în altă 

parte  a  raportului,  spionează  orice  activitate  a  Dvs.,  iar  prin  „Intelligence Service of Romania” controlează toate legăturile Dvs. cu străinătatea. 

În ce priveşte relaţiunile intime cu M.S. Regele şi Dvs., ele îi sunt făcute cunoscute de către însuşi Mareşalul Palatului, aşa după cum s-a putut constata din filajul telefonic făcut. În străinatate, Dl. Titulescu finanţează toate ştirile ce apar în legătură cu Dvs. Avem indicaţiuni precise de la persoane care sunt în legătură cu Dsa. şi  Dl.  Puiu  Dumitrescu,  cu  apariţia  romanului  despre  care  a  vorbit  ziarul 

„Daily Mail” ce se va face în „People” va fi subvenţionată de Dl. Titulescu, în care  scop  D-sa  a şi luat contact cu scriitorul Maurice Lewis şi cu Dl. Barbu Ionescu şi cu Puiu Dumitrescu. 

În afară de cele de mai sus, vă aducem la cunoştinţă, Înaltă Doamnă, atât din convorbirile telefonice, pe care Dl. Titulescu le are atât în străinătate cât şi în ţară cu M.S. Regele cât şi din informaţiunile culese de noi, reiese că ori  de  câte  ori  Dsa.  ia  contact  cu  M.  Sa,  nu  pierde  din  vedere  de  a-i  atrage atenţiunea  asupra  dezastruoaselor  consecinţe  ce  ar  constitui  pentru  M.  Sa 

continuarea legăturilor cu Dvs. Dl.  Iuliu  Maniu  continuă şi Dsa. ca şi Dl. Titulescu să constituie unul din  cei mai înverşunaţi duşmani ai Dvs.  Activitatea sa se limitează numai în ţară. Ca şi Dl. Titulescu îşi are constituit un „Birou de informațiuni” din care fac parte în  mod absolut  secret  mai mulţi ziarişti  din  care dăm numele lui Fermo (Universul) cât şi câţiva devotaţi puşi în legătură cu Comandamentul Gărzilor Maniste din Bucureşti, domnul Templea şi cu secretarul particular al domnului Maniu, domnul Petrescu, care stă în mod continuu în Bucureşti, în vederea acestui scop. Atât  din  filajul  telefonic  cât  şi  din  informaţiunile  culese  din  filajul scrisorilor, dintre care v-am înaintat unele copii fotografice, rezultă că domnia sa se interesează în modul cel mai amănunţit despre tot ceea ce face „doamna Lupescu”.

 Pentru  exemplificare  vă  relatăm  convorbirea  telefonică  dintre domnia sa  şi domnul Madgearu avută în ziua de 23 noiembrie 1934. 

„Ce mai e nou cu şeful de Stat Major? Am auzit că este în Străinătate”. 

„Nu e încă aicea, şi e încă tare pe poziţie”, a fost răspunsul. 

Atunci domnul Maniu a ripostat: „Se va isprăvi odată şi cu asta”. 

Din  activitatea  sa  se  constată  că  încearcă  atât  personal  cât  şi  prin persoane  înregimentate  în  gărzile  maniste  să  revolte  spiritele  contra  Dvs.  pregătind astfel drumul spre un atentat, pe care domnia sa doreşte ca poporul să-1 săvârşească asupra Dvs. 

Dl Tiancu-Iaşi, deşi a încetat deocamdată activitatea dusă în comun cu Doctorul  Gerota,  Dr.  Gomoiu  şi  Generalul  Bădulescu,  prin  sistemul manifestelor incendiare, nu încetează totuşi activitatea contra Dvs. A adoptat încă  un  alt  mijloc  de  defăimare,  la  întrunirile  partidului,  la  şedinţele 

Comitetului Capitalei, în familii, la Academia de înalte Studii Comerciale, unde îşi are catedra în mijlocul prietenilor şi al cunoscuţilor, nu pierde ocazia de a face aluzii la „Domnița”, „Duduia” sau „Femeia nefastă”. În domnia sa clocoteşte mânia ce o poartă de atâta timp şi contribuie la dezvoltarea spiritului de atentat contra Dvs. Generalul  N.  Bădulescu, pe  lângă  că  este  duşman  neîmpăcat  al Majestăţii  Sale, continuă să fie şi pentru Dvs. un adversar gata oricând să-şi pună viaţa în joc pentru a vă înlătura ajungând chiar până la atentate. La întrunirea „Averească” de la Iaşi din 16 noiembrie 1934 v-a  atacat  sub  titlul de  „Femeie  Galantă”  care  influenţează  pe  conducătorul  ce  iroseşte  o moştenire atât de frumoasă lăsată de M. Sa Regele  Ferdinand, iar în şedinţa Comitetului intim al partidului din 13 noiembrie 1934 a propus ca Mareşalul Averescu să se prezinte M. Sale şi să ceară categoric ca să se despartă de Dvs. 

Domnul Grigore Filipescu şi Dl. Virgil Madgearu au devenit duşmanii Dvs.  prin domnul Iuliu Maniu. Aceştia constituie noii pivoţi puternici pe care domnul Maniu se sprijină în ţară pentru distrugerea Dvs. În ceea ce priveşte însă pe domnul Grigore Filipescu, D. Sa se deosebeşte de ceilalţi duşmani ai 

Dvs. prin felul de luptă deschisă ce o duce la toate ocaziunile. D. Sa a instituit în Palatul Telefoanelor un serviciu de filaj cu ajutorul căruia urmăreşte orice activitate a M. Sale Regelui şi a Dvs., activitate ce o comunică  imediat  D.  Iuliu  Maniu  şi  domnului  Titulescu.  E  un  duşman periculos,  care  poate  fi  însă  contracarat  din  cauza  luptei  deschise  ce  o practică. 

Dl. Nae Ionescu, sosit  în  ţară  abia  de  câteva  zile  din  călătoria întreprinsă în Germania şi Elveţia, a reluat relaţiunile cu Garda de Fier şi în special  cu  acei  fruntaşi  care  au  manifestat  din  totdeauna  sentimentul  de antipatie, întotdeauna faţă de Dvs. Din filajul telefonic şi din informaţiunile culese rezultă că D. Sa caută să contracareze o apropiere pe care aţi reuşit să o  faceţi  cu  unele  căpetenii  ale  gardiştilor,  împingând  acest  lucru  până  la naşterea ideii de a suprima acele căpetenii, care menţin încă contactul cu Dvs. în mod direct sau indirect. Se observă la D. Nae Ionescu o vie dorinţă  de a se apropia  de  M.  Sa  Regele.  

Sub  acest  raport  ziaristul  Nestor,  unul  dintre  intimii colaboratori ai ziarului „Cuvântul” şi al D-lui Nae lonescu spune categoric că această apropiere se va efectua prin ajutorul dat chiar de M. Sa Regina Maria şi Prinţul Nicolae. Suntem informaţi că odată cu vizita sa în străinătate a luat contact cu Puiu Dumitrescu, punând la cale editarea unei broşuri în ţară care să trateze felul Dvs. de viaţă, atât anterior cunoaşterii Prinţului Carol, cât şi după aceea... 

 Dl.  Nae  Ionescu continuă să constituie pentru  Dvs. duşmanul care colaborează la opera de asasinat ce se pregăteşte în ţară contra Dvs. Dl.  Eugen  Cristescu,  deşi  plecat  de  la  Siguranţa  Generală  în  urma intervenţiei Dvs., continuă să constituie  unul  din  cele  mai  serioase  elemente. 

Din filajul telefonic cât şi din supravegherea ce se execută asupra persoanei şi activităţii sale, rezultă că îşi continuă acţiunea de spionaj ce o exercita când era la Siguranţa Generală. Are o mulţime de legături şi foarte mulţi informatori ai Siguranţei care îi procură o serie de informaţiuni. 

Deşi de atâta vreme nu mai e în „Siguranţă”, totuşi prietenii pe care a ştiut să şi-i formeze şi o serie de devotaţi îi sunt instrumente informative de mare valoare.  Dl.  Cristescu a realizat un adevărat Birou de spionaj relativ la M. Sa Regele şi Dvs. în favoarea partidului Naţional Ţărănesc, cu care întreţine cea mai strânsă legătură prin dl. Armand Călinescu şi în favoarea d-lui Titulescu, în speranţa că prin duşmanii Dvs. şi prin partidul Naţional Ţărănesc va putea să revină cel puţin la postul avut la Siguranţă. 

Suntem de asemenea informaţi că D. Sa caută, prin dl. Titulescu, să schimbe părerea M. Sale că ar fi lucrat vreodată potrivnic M. Sale. În acest scop strânge tot felul de date cu privire la Dvs., care 

sunt făcute cunoscut M. Sale Regelui prin Dl. Titulescu. 

În afară de persoanele mai sus arătate, în popor mai sunt şi alţii care întreţin acest spirit de duşmănie contra Dvs., ceea ce trebuie luat în consideraţie este  faptul că şi anumite instituţii de stat cât şi câteva asociaţii luptă pentru înlăturarea Dvs. din viaţa Regelui şi a ţării. Astfel, Siguranța Generală a Statului se ocupă în mod deosebit cu strângerea tuturor informaţiilor privind felul Dvs. de comportare,  informaţii  care  sunt  aduse  la  cunoştinţa  M.  Sale  prin  rapoarte săptămânale. Aici e cazul să vă aducem la cunoştinţă, Înaltă Doamnă, că aţi fost înşelată prin felul cum a fost schimbată Direcţiunea Generală a Siguranţei. Dl. Stăncescu,  actualul  director  general al acestei instituţii e departe, de  a fi omul cerinţelor şi al obligaţiunilor ce îi revin, mai ales în ceea ce vă priveşte pe Dvs., căci D. Sa nu va putea fi niciodată unul din acei devotaţi   necesari la o asemenea instituţie.  În plus nici până azi Siguranţa nu a fost curăţată de „pigmenţii naţional-ţărănişti”. 

„Cultul Patriei”  care de la venirea la putere a Partidului Liberal îşi încetase aproape orice activitate de defăimare a Dvs. prin Generalii Dragu, Rădescu,  Diaconescu  etc.,  caută  în  surdină  să  rănească  spiritul  de  revoltă contra Dvs. Suntem informaţi că imediat după sărbători  vor întreprinde un turneu în ţară având ca scop făţiş propaganda politică, iar ca scop subsidiar aţâţarea maselor contra Dvs.  

„Uniunea  Ofițerilor  de  Rezervă”  condusă  de  Dl.  Dr.  Gomoiu,  acel devotat exaltat al principesei mamă Elena, se agită şi ea din nou, în surdină deocamdată. Avem informaţiuni precise că la Dr. Gomoiu acasă au loc şedinţe la care  participă  mai  rar  şi  Dr.  Gerota  şi  în  mod  deosebit  Dnii.  Bibancu,  Dr. Paulian, Av. Costăchel Sturza, Lt. colonel Băgulescu şi alţii care discută asupra planului de înlăturare a Dvs. Tot în casa D-lui  Gomoiu  se  întocmesc  diferite rapoarte informative relativ la starea de lucruri între M. Sa şi Dvs. care sunt trimise principesei Mame Elena prin intermediul Legaţiilor Italiene şi Engleze. 

Guvernul Tătărăscu,  născut  din  voinţa  Dvs., după  asasinarea  celui mai temut duşman al Dvs. I.G. Duca, are o comportare mai ales în ultimul timp,  stranie  şi  care  se  depărtează  de  aşteptările  ce  v-aţi manifestat. În documentarea acestor informaţiuni vă aducem la cunoştinţă că între partid şi guvernul  Tătărăscu  continuă  să  existe  un  complect  dezacord  născut  din divergenţa de principii politice cât şi din cauza anumitor obligaţiuni pe care oricât  s-ar  strădui Dl. Tătărăscu să le realizeze faţă de Dvs. şi faţă de M. Sa Regele  nu-i va fi cu putinţă. Problema vechii practici constituţionale pe carebătrânii  liberali  vor  să  o  întroneze  pentru  aşa-zisul  prestigiu  al  Partidului Naţional Liberal, constituie pentru M. Sa Regele şi mai ales pentru Dvs. arma periculoasă  care  trebuie  împiedicată  cu  orice  preţ. 

 În  ceea  ce  priveşte comportarea personală a Dl. Tătărăscu, D. Sa a ajuns în faţa talerului cu 2 feţe. Una spune şi promite M. Sale Regelui şi cu totul altceva e nevoit să facă. Nu se poate pune bază pe sinceritatea afirmaţiilor şi obligaţiunilor ce le ia faţă de M. Sa şi faţă de Dvs. În ceea ce priveşte pe ceilalţi domni miniştri, din informaţiunile  ce  le  avem  putem  afirma  că  în  afară  de  activitatea  Dl. Franasovici, nici unul dintre ei nu este sincer faţă de Dvs.   Până  şi Dl. Inculeţ, în care Dvs. aveţi atâta încredere se comportă într-o situaţie falsă. Deşi are posibilitatea să vă informeze asupra tuturor uneltirilor şi a clevetirilor ce se fac pe socoteala Dvs.,  nu  o  face,  D.  Sa  este  cu  toate acestea  devotat  M.  Sale  Regelui,  purtând  însă  în  suflet  aceeaşi  dorinţă  a majorităţii membrilor guvernului de a vă înlătura din viaţa Regelui şi a ţării. 

Cel care întreţine spiritul actual al guvernului faţă de Dvs. este tot duşmanul Dvs.  de  moarte  Dl.  Titulescu,  cu  toată  strădania  Dl.  Franasovici  de  a-1 înlătura pe acest om din viaţa politică a ţării şi a Partidului Liberal. Totuşi el rămâne tare pe poziţia  politică ce deţine, dată  fiind  preponderenţa  politicii externe,  pe  care şi-a câştigat-o cu concursul Franţei pe care o serveşte mai mult decât pe ţara sa, numai ca să se poată menţine pe poziţie. M. Sa Regele e convins că acest om a devenit un pericol pentru M. Sa şi deşi se străduieşte ca să diminueze, cel puţin puterea acestui om, totul este zadarnic fiindcă forţa politică din ţară este prizoniera Dl. Titulescu. 

 Partidul poporului, din punct de vedere politic constituie pentru M. Sa şi pentru  Dvs.  acelaşi  duşman  din  trecut.  Acest  partid  încearcă  să  realizeze criteriile politice preconizate de Mareşalul Averescu printr-o apropiată mişcare violentă  care  să  conducă  la  instaurarea  unui  regim  dictatorial.  Partidul poporului nu prezintă nici un pericol prin numărul de membrii ci prin ideile revoluţionare ce le propagă în popor contra M. Sale şi în special contra Dvs. 

Suntem  de  părere  că  ar  trebui  să  se  păşească  la  o  apropiere  a Mareşalului Averescu atât de către M. Sa Regele cât şi de Dvs. având în vedere ca  scop  principal,  că  acest  partid  este  cel  mai  neîmpăcat  duşman  al  Dl. Titulescu, pe care-1 veţi putea înlătura din calea Dvs. mult mai uşor cu ajutorul acestui partid. 

Partidul Naţional Ţărănesc  continuă să fie divizat în aceleaşi 3 grupe distincte, datorită constituţionalismului Dl. Maniu, ideile de stat ţărănesc ale Dl. Mihalache, cât şi a sentimentelor preconizate faţă de coroană de aşa-zisul grup Vaida. 

Vă aducem la cunoştină, Înaltă Doamnă, între devotaţii grupului Vaida, nu mai puteţi conta decât numai pe domnii Mirto, Potârcă şi Gusti. În ceea ce priveşte pe Dl. Vaida, domnia sa, ca toţi fruntaşii partidului Naţional Ţărănesc,  e  gata  oricând  să  se  alăture  duşmanilor  ce  vă  vor  pieirea. 

Divergenţa  cea  mai  mare  însă  în  Partidul  Naţional  Ţărănesc  o  formează „problema Skoda”, care în ultimul moment a creat disensiuni grave. Din acest punct de vedere se observă că Dl. Iuliu Maniu vrea să-i dea acesteia o turnură care să lovească în familia regală şi în special în Dvs

 A reuşit până în prezent să nască în popor credinţa mai ales în Ardeal şi Banat, că afacerea Skoda este o afacere regală, înscenare regală în urma unei sugestii din partea Dvs. spre a compromite pe Dl. Maniu şi apoi Partidul Naţional Ţărănesc care a devenit un duşman al Dvs. şi un adversar al practicii constituţionale a M. Sale. Dl. Iuliu Maniu  se  străduieşte  să  impună  acest  criteriu  întregului  partid  deşi deocamdată pare irealizabil acest fapt datorită rezervei Dl. Vaida care îşi ia răspunderea în afacerea Skoda numai în ce priveşte guvernarea cât şi atitudinii Dl. Mihalache, care nu poate accepta să târască partidul într-un  conflict  cu Coroana  pe  această  temă.  Totuşi  până  la  sfârşit  Dl.  Iuliu  Maniu  va  ieşi învingător datorită faptului  că autoritatea de preşedinte a Dlui. Mihalache a slăbit foarte mult în special în timpul din urmă de când majoritatea fruntaşilor de seamă din partid în cap cu Dl. Madgearu s-au ataşat atât de mult de Dl. Iuliu Maniu, căzându-se  pe  unanim  de  acord  asupra  faptului  de  a  se  continua din ce în ce mai temeinic să pună la izbândă campania contra Dvs. 

Vă aducem la cunoştinţă că atacul Dl. Maniu contra M. Sale Regelui şi în special contra guvernului în „chestiunea Skoda” îşi va avea debutul chiar în actuala sesiune parlamentară,  adică  nu  cu  ocazia  discuţiei  la  Mesaj,  atunci  la  discuţiunile asupra  raportului  comisiunei  de  anchetă  parlamentară  în  afacerea  Skoda. 

Asupra acestei chestiuni facem investigaţiuni printre omenii de încredere ai Dl. Maniu şi Mihalache pentru a stabili punctele principale ale atacului ce va avea loc  la  Cameră.  Trecând  peste  această  parte  care  frământă  în  mod  serios partidul Naţ. Ţărănesc vă aducem la cunoştinţă că se fac pregătiri mari pentru începerea  campaniei  de  răsturnare  a  guvernului  Tătărăscu.  „Biroul  de Informaţii” al partidului este condus de Dl. Armand Călinescu şi are o foarte rodnică activitate. Nu există departamente, instituţiuni de Stat sau om politic în jurul  lui  căruia  să  nu  i  se  facă  cele  mai  subtile  încercări  de  a  obţine informaţiuni. Toate aceste informaţiuni întocmite în rapoarte săptămânale sunt discutate de conducerea partidului şi în acelaşi timp ele sunt comunicate Dlor. Titulescu şi Maniu. 

Referitor la legăturile dintre Dl. Titulescu şi Partidul Naţ. Ţărănesc vă 

facem cunoscut că ele sunt atât de înaintate încât ne dau dreptul să afirmăm că duşmanul de moarte face parte integrantă din Partidul Naţ. Ţărănesc. Acest partid  constituie  într-adevăr  un  pivot  puternic  al  lui  Titulescu  în  politica internă, de care de altfel acesta şi face uz în toate maşinaţiunile sale din ţară. 

Datorită acestui fapt Part. Naţ. Ţărănesc devine din zi în zi o primejdie tot mai mare pentru Dvs. şi pentru sistemul de guvernare al M. Sale. În ce priveşte celelalte grupări şi partide politice putem afirma că deşi îşi manifestă o atitudine făţişă în legătură cu activitatea Dvs. totuşi în surdină sunt contra Dvs. în special partidul conservator de sub preşedinţia Dlui. Gr. Filipescu  s-a raliat complectamente tezei susţinută de Dl. Maniu şi vă putem aduce  la cunoştinţă că această grupare devine din ce în ce mai primejdioasă persoanei Dv. LANC, prin şeful ei, Dl. Ioan Cuza, continuă să rămână pe vechiul plan. 

Blocul cetăţenesc al Dlui. Gr. Forju datorită măsurilor excepţionale ce le avem azi şi în special energicei măsuri luată de Dl. Col. Gabriel Marinescu şi-au încetat activitatea. Micile excepţii ce se fac la reuniunile familiare sunt inofensive. 

Faptul  principal  însă  care  se  produce  în  zilele  de  zi  îl  constituie (opoziția, n.n.) pe cât de discretă pe atât  de hotărâtă şi eficace din rândurile Gărzii de Fier. Cu toată apropierea ce aţi reuşit a realiza pe lângă Corneliu Codreanu, vă aducem la cunoştinţă că Moţa, preotul Dumitrescu şi Voicu luptă pentru ca să renască în mijlocul Gărzii de Fier acelaşi vechi spirit de duşmănie contra dvs. La acest fapt contribuie foarte mult următoarele două motive:

 - (A) Dl. Codreanu în dorinţa de a-şi reface Garda de Fier caută un pedestal politic şi se pare că este pe punctul de a-i găsi în Partidul Poporului sau Agrar. 

- (B) Dl. Mihai Stelescu caută recucerirea terenului pierdut şi în acest  scop sădeşte în  rândurile  gardiştilor  ideea  că  depărtarea  sa  de  Corneliu  Codreanu  s-a realizat  numai  datorită  maşinaţiunilor  Dvs.,  susţinând  că  numai  Dvs.  aveţi interesul de a destrăma orice formaţiune naţionalistă din ţară. Datorită acestor lucruri  studenţimea  a  început  să  se  agite  din  nou  contra  Dvs.,  spiritele clocotesc şi ele sunt cultivate de câtre teoriile dezvoltate de către duşmanii Dvs. Titulescu, Maniu şi Trancu-Iaşi etc. 

Vă  mai  aducem  la  cunoştinţă  că  I.P.S.  Sa  Patriarhul  Miron  Cristea contribuie şi sfinţia Sa la dezvoltarea acestui spirit de duşmănie contra Dvs. Asupra acestei împrejurări precum şi asupra problemei Gărzii de Fier vom veni în curând cu un nou şi detailat raport”. 

Sursa: VITRALII - LUMINI ŞI UMBRE, an XII, nr. 45, martie – mai 2021